Головна

Віртуальну організацію «Radiophysics» створено за ініціативою Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усікова Національної академії наук України з метою надання можливості вченим з ІРЕ НАНУ, українських та закордонних наукових установ та вищих навчальних закладів, що працюють у галузі радіофізики та суміжних напрямках, розробки, тестування та адаптування до грід-середовища тематичного програмного забезпечення, проведення наукових та дослідницько-конструкторських робіт, що потребують важких чисельних розрахунків.

Основними напрямками діяльності віртуальної організації «Radiophysics» є:
• залучення нових грід-користувачів;
• розробку, тестування та адаптацію наукових пакетів програмного забезпечення для вирішення вищезазначених радіофізичних задач.

У розпорядженні користувачів ВО «Radiophysics» знаходяться стандартні пакети компіляторів і бібліотек ОС Linux, прикладні обчислювальні пакети (Octave та інші), створюване в рамках проектів ВО спеціалізоване програмне забезпечення (в тому числі, унікальна система швидкісного проектування пасивних НВЧ пристроїв).